Företaget bildades 1994 som Piara HB och övergick i BetaMed AB 2004. BetaMed jobbar med medicinsk information om diabetes, framför allt typ 1 diabetes hos barn och ungdomar. Många vuxna har dock hört av sig och sagt att boken passar även mycket bra för dem, så att titeln ändrades från och med andra upplagan till att omfatta även unga vuxna.

Kort historik:

1995 1:a upplagan trycks på svenska med titeln "Barn- och Ungdomsdiabetes".
1998 Denna bok fick Diabetologföreningens pris som bästa pedagogiska skrift.
1998 1:a engelska upplagan trycks med titeln "Insulin-dependent diabetes in children, adolescents and adults"
1999 2:a svenska upplagan trycks och har nu ändrat namn till "Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna.
1999 1:a upplagan trycks på norska
2000 1:a spanska upplagan trycks i Mexico
2001 1:a holländska upplagan trycks
2001 1:a turkiska upplagan trycks
2002 1:a upplagan trycks på persiska
2003 1:a polska upplagan trycks
2004 2:a engelska upplagan trycks med ny titel: "Type 1 diabetes in children, adolescents and young adults"
2004 Denna bok fick priset "Best medical book for the general reader" av Royal Society for Medicine och Society of Authors i England.
2004 2:a spanska upplagan trycks i Spanien
2004 3:e svenska upplagan trycks, nu i bokform med vitt omslag
2004 1:a litauanska upplagan trycks
2005 3:e engelska (amerikanska) upplagan trycks i USA
2005 1:a ryska upplagan trycks
2006 3:e svenska upplagan, 2:a uppdaterade tryckningen
2006 3:e engelska (brittiska) upplagan trycks i England
2007 Nytryckning av brittiska och amerikanska upplagan 2007 Nytryckning av 3:e svenska upplagan 2006 1:a danska upplagan
2007 1:a lettiska upplagan
2008 4:e svenska upplagan
2008 1:a portugisiska upplagan
2009 1:a taiwanesiska upplagan
2010 4:e engelska upplagan
2010 2:a polska upplagan
2010 3:e spanska upplagan
2010 2:a norska upplagan
2010 4:e engelska upplagan
2010 5:e svenska upplagan
2011 1:a kinesiska upplagan
2012 5:e engelska upplagan
2014 6:e svenska upplagan
2015 6:e engelska upplagan
2017 3:e norska upplagan
2018 7:e svenska upplagan
2019 7:e engelska upplagan
2021 8:e svenska upplagan
2021 3:e norska upplagan
2022 8:e engelska upplagan

BetaMed är dessutom en Rädda Barnen företagsvän, och stöder Rädda Barnen Sveriges arbete.

Författaren Ragnar Hanås är barnläkare och har arbetat med barndiabetes sedan 1983. Han är överläkare på NU-sjukvårdens Barn- och Ungdomsklinik i Uddevalla. Han har varit medlem i ISPAD (International Society of Pedaitric and Adolescent Diabetes, www.ispad.org) sedan 1989 och har varit både sekreterare och president i föreningen. 2018 fick han ISPADs "Lestradet prize for education and advocy in diabetes". Han var huvudredaktör för 2014 års ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines in Children and Adolescents och var aktivt engagerad i uppdateringen 2018. Han är också medförfattare till kapitlet om akuta komplikationer till diabetes i boken Akutpediatrik.